Skolinspektionens granskning av Glada Hudikgymnasiet var helt utan anmärkningar.
Mindre än 1% av landets gymnasieskolor kan uppvisa en sådan verksamhet.